Необхідні документи для ОЦ бізнесу

 Копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);

● Копії проспектів емісії, звітів про підсумки випуску цінних паперів (для акціонерних товариств);

Види діяльності та організаційна структура компанії;

Копії договорів оренди на нерухоме майно (якщо є);

Дані бухгалтерської звітності за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів):

-Бухгалтерський баланс;

– Звіт про прибутки та збитки.

 Останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);

 Відомість основних фондів;

 Інвентарні списки майна;

● Дані про всі активи (нерухомості, запаси, акції сторонніх товариств, векселі, нематеріальні активи тощо);

● Розшифрування кредиторської заборгованості;

 Розшифрування дебіторської заборгованості:

– за термінами освіти;

– за видами дебіторської заборгованості;

– частка сумнівної заборгованості.

 Інформація про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація по них;

 Бізнес-план на найближчі 3-5 років із зазначенням планованої валової виручки по товарах/послугах, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку – за роками.

Оцінка бізнесу необхідна у тому, щоб визначити вартість компанії, як майна. Вона складається з кількох розділів. Оцінці підлягають: машини та обладнання підприємства, фірми чи компанії; цінні папери, що у володінні цієї аналізованої організації; нерухомість; фінансові вкладення та кошти, що знаходяться на рахунку підприємства; а також складські запаси продуктів (тих, які ще не реалізовані чи не продані та не відправлені споживачам). Крім вищезгаданого оцінювання бізнесу входить оцінка ефективності роботи підприємства, оцінка навколишнього конкурентного середовища, доходи компанії (справжні, минулі та майбутні). Після всіх цих виконаних розрахунків та оцінок дана компанія порівнюється з іншими, які випускають ту саму продукцію або займаються тією ж чи схожою діяльністю. Після цього здійснюється незалежна оцінка бізнесу, під якою розуміють комплекс майна (підприємства, фірми, компанії), яке здатне приносити прибуток.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *